• slider copy
  • DSC_0552_slider
  1. 1
  2. 2

Ett företag i forskningens och näringens tjänst.

Vattenbrukscentrum Norr AB (svb) är den ledande aktören inom utveckling av svenskt vattenbruk gällande de ekonomiskt intressanta arterna regnbåge och den framavlade rödingen Arctic Superior.

Vi är genom att bedriva avelsarbete, foderförsök, konsultverksamhet och utveckling av svenskt vattenbruk, ett bolag i näringens och forskningen tjänst.

På forskningsstationen i Kälarne bedriver Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) sedan mitten av åttiotalet avelsarbete, vilket bland annat gett oss en rödingen Arctic Superior som är mycket lämplig som matfisk. I princip all röding som odlas för humankonsumtion i Sverige är Arctic Superior. Avelsarbetet fortgår och det finns även ett program för regnbåge.

Forsknings- och försöksverksamheten bedrivs främst i samarbete med SLU.

Vattenbrukscentrum är ett nav i utveckling av det svenska vattenbruket. Genom att samarbeta med de främsta forskarna, experterna och odlarna anser vi att här finns den bästa kompetensen samlad för utveckling av vattenbruk.

Vi ska alltid sträva efter att vara den bästa forskningsstationen och den aktör som kan samla den bästa (främsta) kompetensen för att utveckla svenskt vattenbruk av de ekonomiskt intressanta arterna.

I Kälarne finns även lokala stammar av röding och öring som vi håller i bevarandesynpunkt. Dessa blir sättfiskar som planteras ut i vattendrag och kommer sportfisket tillgodo.

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes